Electro Fysiologische Diagnostiek (EFD)

Met EFD worden weerstandswaarden van acupunctuurpunten gemeten op handen en voeten. De meetwaarden zijn gerelateerd aan organen en hun functies. Bij functiestoornissen in een bepaald orgaan zal de huidweerstand van het bijbehorende EFD-punt afwijken van de normaalwaarde. EFD is er op gericht de oorzaak van de klachten op te sporen.

Zo is het mogelijk om onderzoek te doen naar bijvoorbeeld algemene fysiologische functies. Ook is het mogelijk specifieke hormoon- en/of enzymfuncties en medicatie uit te testen. Met behulp van EFD kan het functioneren van de mens in vivo cijfermatig in kaart worden gebracht.

Voor het consult dienen de handen en voeten vetvrij te zijn, gelieve 2 dagen van te voren niet in te smeren met crèmes of andere vetten.

De inzet van EFD kan onderdeel zijn van het natuurgeneeskundig consult en wordt dikwijls gecombineerd met Levend bloed analyse.

Een natuurgeneeskundig consult kost €75 en duurt 1 tot 1,5 uur.

Met een consult krijg je gericht advies, afgestemd op je constitutie, wensen/ klachten en onderzoeksbevindingen. Na het consult krijg je een verslag met mijn onderzoeksbevindingen en advies. Dit advies schrijft kruiden/supplementen voor en voeding- en leefstijl advies. In het herhaalconsult evalueren we en meten we je resultaten. Daarna vindt bijstelling plaats van de adviezen.

Ideomotoriek

Met Ideomotoriek – een Ratio-Intuïtieve Methodiek – kunnen klacht- en ziekte gerelateerde oorzaken op hun ontstaansniveau opgespoord worden.

Met behulp van een biotensor en met specifieke testprotocollen wordt de finale oorzaak van klachten en ziekten te getest. Voorliggend kunnen met behulp van levend- en droog bloed analyse en EFD fysieke afwijkingen in beeld gebracht op orgaan-, energie- en fysiologisch niveau. De biotensor gaat in op wat hiervan de achterliggende oorzaak van is.

Deze kan liggen op het bewustzijnsniveau, orgaanniveau, celniveau of quantenniveau, in het centraal zenuwstelsel of in de chromosomen mutaties.

Een voorbeeld is de klassieke casus, waarin de client binnenkomt met een hoge bloeddruk. Met levend bloedanalyse en EFD wordt in kaart gebracht dat de lever belast is. Maar hoe komt het nu dat de lever belast is? Om te behandelen hebben we 2 ingangen:

1)We behandelen de lever door deze met kruiden en voeding te ondersteunen.

2)We behandelen de achterliggende oorzaak van de lever belasting.

In mijn praktijk gebruik ik de biotensor om op het spoor te komen van achterliggende oorzaken. Daarnaast gebruik in de biotensor voor het bepalen van welke supplementen, kruiden of energetische middelen passend en ondersteunend voor je zijn.

De middelen die worden voorgeschreven, zijn naast kruiden en voeding, dikwijls energetische expediënten van Vita.